Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

145

buiten zijn stamland, uiteraardzeerbeperkt.Hetfeodalisme zegevierde.

In 987 stierf in West-Francië de laatste opvolger van Karei den Grooten. De adel riep den hertog van Isle de France, HugoCapet, tot koning uit. Het denkbeeld wan een algemeene monarchie werd voor goed opgegeven, ook al waren de Karolingen niet uitgestorven. HugoCapet gold alleen als de eerste onder de machtige leenmannen van Frankrijk, wier gebied als een kring het hertogdom Francië omringde: Boergondië, Champagne, Vlaanderen, Normandië, Bretagne, Aquitanië; Toulouse en Gascogne lagen verder in het zuiden.

Zoo was in de>it£thde eeuw de aaneengesloten rnachtJivan het Westersch keizerrijk geheel ontwricht. Het feodalisme J*é>binderde de vestiging van afgeronde, nationale staten. Het werk van Karei den Grooten lag in politiek opzicht ongedaan gemaakt, maar Europa behield de eenheid van godsdienst als duurzaam resultaat » van den arbeid der Frankische vorsten en der Kerk.

In delende eeuw heeft Europa de crisis doorgemaakt van een gevaarlijke inzinking, waardoor de aanvallen der Noormannen en Magyaren veel mee* verwoestend om zich heengrijpen konden, dan anders het geval zou geweest ztjui' i'