is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport der commissie, ingesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het district Maastricht en omstreken, ter bestudeering van het vraagstuk van den havenaanleg te Maastricht in verband met den aanleg van een scheepvaartweg van Born naar de Maas te Maastricht en de verbinding van bedoelden scheepvaartweg met het kanaal Maastricht-Luik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RAPPORT

DER COMMISSIE, INGESTELD DOOR DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR HET DISTRICT MAASTRÏCHT

TER BESTUDÈERING VAN HET VRAAGSTUK VAN DEN HAVENAANLEG TE MAASTRICHT IN VERBAND MET'DEN AANLEG VAN EEN SCHEEPVAARTWEG VAN BORN NAAR DE MAAS TE MAASTRICHT EN DE VERBINDING VAN BEDOELDEN SCHEEPVAARTWEG MET HET KANAAL MAASTRICHT-LUIK. (WET VAN 28 JULI 1921. STBL. No. 1012).

Blz. 11 l8te regel van onderen: „aangegeven" moet zijn „aangeven"

Blz. 21 1 le „ van boven: „Ech" moet zijn „Echt"

Blz. 22 19e ,, van boven: „Julinana" moet zijn „Juljana"

Blz. 25 10* „ van onderen: „plaat H" moet zijn „plaat V"

Blz. 27 16' „ van boven: „als bij A" moet zijn „als bij C"

EN OMSTREKEN,

Errata*