is toegevoegd aan uw favorieten.

Op zoek naar kopij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paar bekwame speurders in de buurt zou zorg dragen. Met een gerust hart begaf bij zich derhalve naar de rue de Montmartre. Hij trof daar Kramer aan, opgewekt en lachend, alsof het de vroohjkste zaak van de wereld gold 1

„U komt derhalve om de stukken terug te koopen ?" vroeg Kramer hem vriendelijk.

„Ja," antwoordde Belman, „ik ga op uw voorstel in. Waar zijn de documenten ?"

„U zijt wel haastig," antwoordde Kramer. „Maar zóó gaat het niet. U begrijpt toch wel, dat ik niet zoo idioot ben om mij met 1000 pd. op zak door de politie te laten oppakken ? U behoeft mij niets te vertellen, maar in de omgeving hier heb ik reeds verschillende detectives opgemerkt. Die staan natuurlijk klaar om zoo dadelijk de jacht op mij te openen! Neen, mijnheer Belman, wij zullen de zaak verstandiger aanpakken. Laat ik u vertellen, dat de stukken, welke u zoo gaarne weer in uw bezit wilt hebben veilig en rustig in Londen op u en mij liggen te wachten!"

„In Londen ?"

„Zeker, in Londen. En ik noodig u uit, om met mij naar Londen te gaan, bijvoorbeeld morgenochtend, of wanneer u meer van den nachtdienst houdt, reeds dezen avond. Op uw gezelschap stel ik namelijk buitengewoon prijs, omdat u er belang bij heeft, dat ik Londen bereik!"

„Alles goed en wel," meende Belman, „maar

115