Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SLAGEN AAN DE OURCQ EN DE MARNE 3IQ

op hevigen tegenstand, doch bereikten 's avonds de lijn Hondevilliers-Boitron-Bussières.

De 8e Fransche divisie, die door het, uit het Oosten des lands aangevoerde 7e legerkorps, ten Z. van de Marne „tot steun van French" was achtergelaten, werd door Maunoury ontboden naar de Ourcq.

Het Fransche 5e Leger kwam op 8 September voorbij Montmirail; zijn rechter vleugel ondersteunde het ge Leger, door in de richting op Le Thoult voort te rukken.

Van het Fransche ge Leger was, zooals reeds aangeteekend is, de rechter vleugel geheel ingedrukt. [Een korps achter de „marais de ]§lv"Gond" werd in den rug bedreigd. De algemeene toestand van dit leger was kritiek; er bestond gevaar dat het op g September naar het W. zou worden teruggeslagen. ■ Bij de Fransche 4e en 3e Legers kwam op 8 September weinig verandering in den toestand. (Het 3e Leger hield het verband met Verdun in stand, ofschoon de Duitschers tegen de „Hauts de Meuse" opdrongen en het fort Troyon begonnen te beschieten.

g September.

Het Duitsche ie Leger stelde zich ten doel op dezen dag den vijand aan de Ourcq in flank en rug te stooten, en den strijd tot een beslissing te brengen. De kansen schenen niet ongunstig. De Engelschen hoopte men wel van zich af te houden, doch over den rechter vleugel van het 2e Leger maakte men zich bezorgd.

De 5e divisie stond nog als reserve bij Le PlessisPlacy. De brigade von Lepel en de ioelandweerbrigade waren nabij. Het ge korps en de 6e divisie stonden gereed voor den aanval, de rechter vleugel van de aan de Ourcq staande troepen zou onder

Sluiten