is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot vaststelling van eenige parallel-tests in het systeem van Binet-Simon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de voltooiing van dit proefschrift is het mij een behoefte U Hoogleeraren, Oud-Lector en Privaat-Docenten der Medische en Philosophische Faculteit te danken voor het van II ontvangen onderwijs.

In het bijzonder dank ik U Hooggeleerde WIERSMA, Hooggeachte Promotor, voor de steun en de hulp waarmede Gij mij steeds welwillend hebt terzijde gestaan bij de bewerking van dit proefschrift.

Ten slotte nog mijn dank aan allen, die mij behulpzaam zijn geweest bij mijn werk.