Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuinen, op „Hampton Court" — het verblijf ook destijds van Willem III — noemt men deze hoffelijkheidshalve Dutch-Gardens. Gij ziet daar de Hollandsche bloemen, kleurig en met overleg dooreen geplant, prachtige boomgroepen, reusachtige serres. En dan het gebouw zelve. Wanneer gij deze indrukken in U.hebt opgenomen, betreedt ge het inwendige. Hoe vele en hoe-belangrijke vertrekken gij daar betimmerd ziet, laat zich niet beschrijven. .. Gij treft er schitterend beeldhouwwerk aan van Grinling Gibbons, een beroemd Engelsen beeldhouwer. Maar ook hier merkt men "veel verwantschap op met het. goede Hollandsche'werk..

Wat betreft het notenhout, dit werd op den duur èn in Engeland èn in Holland een inheemsche houtsoort, bruikbaarder en beter te verwerken, doch in het begin der 18de eeuw werd het gedeeltelijk door het mahoniehout verdrongen. Déze laatste houtsoort, aanvankelijk uit Cuba aangevoerd, werd in warm gebeitste tinten , toegepast. De diepe kleur van het Cubahout paste bij den töerimaligen stijl en maakte, het inzonder geschikt voor het lobbege ornament, groote paneelen en monumentale schouwen. Ook intarsia-meubelen kwamen voor, gelijktijdig met de „Boule"-meubelstUkken in Frankrijk. Daarbij trof men. mooie lage meubelen, zoogenaamde commodes, aan, welker laden en paneelen soms met inlegwerk of snijwerk van arabesken versierd waren. Ook op de rugpaneelen der.ïstoelen —. en in Engeland is de verscheidenheid en de volmaaktheid der stoelen van die tijden veel gr.ooter" dan. bij ons — treft men inlegwerk aan. Toch. bleef het snijwerk ovërheerschend; vooral toert het tijdperk der meubelkunst aanbrak, dat men met den naam „Chippendale" aanduidt.

" ; □ □ □ ,

Thomas Chippendale, die te Londen werkte van 1735—1779, verwierf op het gebied van de meubelkunst groote bekendheid. Hij was::de zoon van een meubelmaker uit Worcester.

Deze woonde als eenvoudig meubelmaker te Londen van 1720—1727; zijn zoon wist echter door.'.arbeid en geschrift de meubelmakerij tot een kunstvak op te voeren.- Er is ook een derde"geslacht, dat het werk voortzette tot 1805.

Op onze platen ziet men vele interieurs met Chippendale-meubelen: fraaie vitrines, die, o. a. op de destijds te Amsterdam gehouden tentoon-

Sluiten