Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelling (gevuld met kostbare porceleincollecties) de aandacht van menigen bezoeker trokken. Ook vindt men afbeeldingen van tafels uit de Chippendale-periode met eigenaardige klauwpooten en bijzonder snijwerk, het kenmerk van dien stijl. Talloos vele zijn de motieven, welke zich als studieonderwerpen uit den Chippendale-tijd voordoen. In de stoelen komt groote verscheidenheid. Het paneel van den rug wordt losser van vorm, er ontstaan vele geestige oplossingen met sierlijk ornament. De achterstijlen loopen nu eens in de richting van den bovenrugregél naar binnen en buigen naar elkaar toe, dan weer wijken ze van elkander af, om in een buitenwaartsche beweging meer losheid aan te brengen.

Het snijwerk van het rugpaneel dezer stoelen vertoont telkens afwisselende figuren. Soms is de rug bekleed, voornamelijk bij arm-fauteuils en banken, meestal echter open en dan versierd. De voorzijde van den stoel, de voorpooten, prijken met arabesken, die in den zoogenaamden „bokkepoot" uitloopen. De voet wordt gevormd door den klauw, die den bol omsluit, zoodat het geheel aanmerkelijk afwijkt van den Queen Ann-stijl.

Maar ook de studie van de Gothiek doet veel nieuwe motieven aan de hand, evenals die der Chineesche kunst, die in weder andere motieven zich verraadt.

Het bekleedingsmateriaal bestaat veelal uit damast en toont bloemmotieven en arabesken.

Onder de meubelen ziet men veel zoogenaamde „side tables", maar ook porceleinkasten. Deze laatste vertoonen een geheel ander type dan de oudere Hollandsche vormen, daar deze Hollandsche meer verwantschap hebben met de oude kabinetten. Trouwens, in later tijden heeft men ten onzent vaak omgewerkte linnenkabinetten, tot porceleinkasten verbouwd, in gebruik genomen.

De Chippendale-porceleinkast dan, heeft een horizontaal laag plint op de bekende pooten, of een vast voetstuk dat op den grond staat. De hoofdlijnen zijn meer horizontaal en. vertikaal omlijst; de glazen deuren vertoonen door roeden veel afwisseling. Het beeldhouwwerk is goed verzorgd, de lijsten versierd met astragalen of bladmotieven, aan de Renaissance verwant. Enkele porceleinkasten komen op onze platen voor. Deze stijl leent zich echter ook zeer goed voor fraaie boekenkasten.

Thomas Chippendale was niet alleen leider, doch ook uitvoerder, die door zijn arbeid het voorbeeld gaf. Authentieke gegevens omtrent den brand

Sluiten