Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jatayus, de gier, die tijdens de afwezigheid van Rama diens echtgenoote Sita tevergeefs tracht te beschermen tegen Rawana, die er in slaagt haar te ontvoeren.

Kala Makara. Ornamentmotief in de Indische bouwkunst. Het bestaat uit:

1°. een Kala-kop (Banaspati), die gevormd is uit een gestyleerden leeuwenkop, van voren gezien, met groote uitpuilende oogen, breeden neus, en bovenlip met slagtanden aan weerszijden. Vaak bevindt zich aan eiken kant nog een klauw. De manen, de lijnen van wenkbrauwen, voorhoofd en sommige andere deelen gaan bijna altijd over in bloem- en bladornament;

2-. Makara, een wezen met visschenlichaam en olifantskop. Op Java wordt uitsluitend de kop als ornament gebezigd. Deze vertoont een wijd opengesperden bek met naar boven omgekrulden slurf, tegen welker uiteinde doorgaans een lotusbloem is aangebracht, waaruit een dik zaadsnoer hangt. Uit den geopenden muil komt een mensch-of dierfiguur (meestal een leeuwtje) halverwege te voorschijn.

Ook de Makara wordt door sterke styleering tot allerlei, soms bijna onherkenbare, ornamentfiguren vervormd.

Khadga, zwaard, attribuut o.a. van Ciwa.

Kinnara en Kinnari, vogels met menschelijk bovenujf.

Kundi, waterkruik, attribuut o.a. van Ciwa.

Krishna, een der Awatara's van Wishnu, den Zon- en Lichtgod, tevens handhaver van de Wereldorde. Als reïncarnatie van dezen God draagt hij als voornaamste attributen: de Cakra en de Cankha. Een gedeelte van zijn jeugd brengt hij door te midden

61

Sluiten