Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van herders. Hij wordt vaak afgebeeld omringd door herderinnetjes (Gopi's). Lakshml, Geluksgodin, de gemalin van Wishnu. Lalita-houding, hierbij hangt het rechterbeen omlaag

en ligt het linker gebogen voor het lichaam. Lama, de Verhevene, titel van gekanoniseerde kerkvaders van den hoogsten rang, van heiligen en van Awatara's. In het Tibetaansch Buddhisme worden zij vaak als incarnaties, o.a. van Cakyamuni zeiven, beschouwd. Dit was het geval b.v. met den stichter van het Mahayana: Nagarjuna.

Lotus, symbool van de reinheid van het Buddhistisch Geloof. „Evehals de lotusbloem, die diep in de modder geworteld, ontluikt in het zonnelicht, zoo zoekt ook de diepere Geestelijkheid in de menscheHjke natuur, zich van de stof te bevrijden en op te stijgen tot het Licht van de Hoogste Wijsheid".

Mahayana, het Groote Voertuig, naam die aan het Noordelijk Buddhisme wordt gegeven.

Makara, zie Kala Makara.

Nandi, stier, het rijdier van Ciwa.

Nirmanakaya, zie Sambhogakaya.

Nirwana, de toestand van den Verlichte, die het hoogste inzicht en de diepste zielevrede heeft bereikt.

Paca, worgkoord. Attribuut o.a. van Ciwa.

Paracu, strijdbijl.

Parinirwana, de toestand waarin de van het Karma verloste, die geen wedergeboorten meer te vreezen heeft, bij zijn sterven intreedt.

Pariwita, boog.

Parwati, zie Dewi.

Patra, bedelnap.

Prajnaparamita-sutra, het voornaamste geschrift van den stichter der Mahayana-school, Nagarjuna.

62

Sluiten