Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Torana, poort in een balustrade om een heiligdom. Tricüla, drietand, attribuut o.a. van Ciwa. Upawita, kastekoord.

Ürna, kleine, cirkelvormige verhevenheid op het midden van het voorhoofd van een Buddha of Bodhisattwa, symbool van het mystiek schouwen. De Ürna wordt bij beelden vaak door een edelsteen aangeduid.

Üshnisha, verhevenheid op het midden van den schedel van een Buddha. Volgens sommigen duidt deze de schedelzwelling aan, die ontstond tengevolge van het binnendringen van de Hoogste Wijsheid.

Wajra, bliksemsymbool, wordt vaak gebezigd als greep van het Zwaard der Wet, of als handvat van een tempelschel. Ook zelfstandig, met enkelvoudige of dubbele een-, drie- of vijftand. Als ritueel voorwerp gebruikt bij de Buddhistische mis.

Wajrabhairawa (zie ook Ciwa), in het Lamaïsme eene manifestatie van den Bodhisattwa Manjucri. Als overwinnaar van den demonischen koning des doods, wordt hij ook Yamantaka genoemd. Hy is in het bijzonder de Yidam van de Gele Kerk.

Wajrasattwa, Dhyani-Bodhisattwa van Akshobhya, wordt ook wel met den Adi-Buddha vereenzelvigd.

Warada-mudra, gebaar, waarbij de rechterhand, met de handpalm naar voren, naar beneden is gericht en dat het verleenen van Goddelijke gunsten symboliseert.

Witarka-mudra, gebaar, waarbij de hand, met de handpalm naar voren en met duim en wijsvinger aan de toppen vereenigd, omhoog wordt gericht. Deze mudra symboliseert de „bewijsvoering in een betoog".

64

Sluiten