Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

12?

17e Maart 1775 en desselfs huysvrouw Anthonia josina van der Goes obiit den 3d. Mey 1790.

91. Sepulture. Hieronder leyt begraven Johan van Lodenstein starft burgemeester der stadt Delft op den 4 Octy. XVIc en XXVI.

(De wapens Van Lodesteyn en Van Bleiswijk uitgekapt.) (Vgl. De Wapenheraut 1918, blz. 154.)

92. Hier leyt begraven Emerentia van Loon huysvrou van Adriaen van Vredenburch starf den 17 Januarij anno 1632.

(Wapen Van Loon uitgekapt.)

93. Hier onder leid begraven Domine Gerardus van Heil gebooren den 6 Decbr. 1669 gestorven den 11 Octobr. 1719 bij de 6 jaaren alhier predikant geweest.

94. Grafstede van den Hoog Ed. Gest. Heer Ma tthias Adriaan Snoeck kolonel ingenieur ridder der Militaire Willemsorde en desselfs echtgenoot Vrouwe Geertruida Helena Meynhardt anno 1821.

95. Hier rust Ds-Petrus Gribius gebn 25 Octobr 1651 overlede 30 Octobr 1739 geweest 54 jaren praedikant alhier. Vrouwe Maria van Bleyswijk geboore Gribius den 13 Augusti 1685 overleden den 18 November 1751. De Heer Dr. Abraham van Bleyswijk raad en burgemeester deser stad hoogbailliuw en opperdijkgraaf van Delfland, bewindhebber van de Oost Indische compagnie &a <&a geboren dn 17 Jülij 1686 overleede dn 22Jany 1761.

(Twee wapens uitgekapt)

(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1915 blz. 222.)

96. [Dit graf] hoort toe [Aelber]t van Aken.

97. Graff stede van Jufr. Maria Hageman geboren den 15 July 1606 obijt den 12 January 1695 en hier leyd begrave Mr. J o h a n Adam Hageman obijt den 4 Mey 1717 ende hier leyt begrave Jacob van der Nolff obijt den 20 Desember 1728.

98. Wapen Wittert uitgekapt Overgebleven zijn de schildhouders en de spreuk: Candore et ardore.

Grafstede van Wittert.

Sluiten