Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" DE RENAISSANCE IN ITALIË.

591

Fig. 639. Renaissance kapiteel door Nicolao Civitali.

Florence: In Florence is onder meer werkzaam Giorgio Vasari (1511 — 1574), schrijver van een boek over bestaande architectuur, beeldhouwwerken en schilderkunst (1550). Zijn belangrijkste werk is Palazzo degli Uffizi (1560), gebouwd aan weerszijden van een straatvormigen langen smallen hof, vormend twee vleugels, door een rondboogpoort als doorgang naar de Arno met elkaar verbonden. Vasari werkt volgens Michelangelo's principes. Daarom werd ook hem de voltooiing opgedragen van deBiblioteca Laurenziana. Fig. 558. Als bouwmeester van den reeds vroeger besproken hofgevel van Palazzo Pitti trad Bartolomeo Ammanati (1511 —1592) op. De uiterst moeilijke opdracht, om dezen gevel in harmonie te doen zijn met Brunellesco's meesterwerk is op zeer gelukkige wijze geslaagd, al is de fraaie gevel iets overladen. De bouw van dezen rustica gevel, verlevendigd met rustica halfzuilen in drie orden boven elkaar, duurde van 1558—1570. Van denzelfden bouwmeester is de volgens uitnemend sierlijke lijnen geconstrueerde driebogige PonteS. Trinida over de Arno.

Bologna. Het voornaamste werk'van Sebastiano Serlio (1475—1552) is een werk over architectuur, dat in 1540 verscheen. Ook in Bologna bouwde Vignola, tui. Palazzo Piella (dat iets lijkt op Palazzo Farnese te Rome) en Palazzo Albergati, dat ook toegeschreven wordt aan Peruzzi. Nog is van hem Palazzo Grimani, en een boek over meetkunde en perspectief, dat te Parijs werd uitgegeven.

Sluiten