Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

664

DE RENAISSANCE IN NEDERLAND.

Fig. 731. a. Top van een huis aan de Marktstraat te Groningen, ± 1630; b. Detail van Lieven de Key, ± 1600, uit Haarlem; c. Dito; d. Vensters van de Stadstimmertuin te Leiden, ± 1612; e. Venster van de Key, ± 1600, Haarlem; f. Venster van het stadhuis te Franeker, 1591 ; g. Van de Vleeschhal te Haarlem. Midden: Muuranker te Dordrecht.

land op bouwkundig gebied het eerst in details. 2. De blindbogen boven de vensters zijn op de

verschillende verdiepingen ook verschillend Fig

van vorm, öf over den geheelen gevel gelijkvormig. Vaak zijn ze geprofileerd, en rusten op pilastertjes, consoles of maskers. Consoles en maskers zijn van natuursteen, terwijl bij Fig. toepassing van pilastertjes de kapiteeltjes en basementen hiervan in natuursteen zijn uitgevoerd.

Soms vormen tympans de vensterbekroningen (stadhuis te 's-Gravenhage, te Nijmegen, Fig. te Oudewater; de Waag te Haarlem; St. Fig. Joris-Gasthuis te Hoorn).

De bogen kunnen overkragen öf zijn in den muur gespaard, aldus ontlastingsbogen vormend boven de raamkozijnen. De boogvul- Fig. lingen bestaan uit vlechtwerk, mozaïk, gekleurde tegels, medaillons, wapens, cartouches of natuursteen schelpen. Fig.

In het begin worden in Gothische bogen wel Renaissance vullingen aangebracht (gevel aan de Koornmarkt te Delft); of twee bogen Fig. naast elkaar boven één venster (St. Joris- Fig. doelen, Haarlem). Aanvankelijk zijn de bogen nog vaak spitsboog- of klaverbladvormig; daarna vinden streksche boog, korfboog, trap- Fig. boog en halve achthoekboog dikwijls toepassing. De sluitsteen is meestal versierd met

een natuursteenen masker of diamantkop. Fig.

In verband met den gevelvorm verspringen de vensters op de verschillende verdiepingen van as, en verandert mèt de verdieping de Fig. proportie. Indien het venster een kruisraam is, wordt vaak de onderste helft ervan met Fig.

blinden gesloten. Het geel-wit geschilderde houtwerk geeft met de natuursteen banden en blokken een aardig kleur geheel.

De verdiepingen verschillen in hoogte, die naar boven kleiner wordt; ze zijn door cordon- Fig.

. 734.

733.

755.758. 756.

733.

731. a.

751. 729.

731. c f, d.

748,740.

731. d, 734.

731. f,g.

739.

Sluiten