Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

702

DE BAROKSTIJL

Fig. 782. Laat Renaissance. Hotel de Voqué te Dvon

(Naar foto Bulloi). "

Fig. 783. Portaal van het Hospicio Provincial te Madrid.

Fig. 782,783

nfr,=nn»n^o ...i.., ,

-— -au«u> cn einaeujK oe ornamenteele samentrekking van het portaal met het

daarboven liggend venster tot één geheel.

De portalen worden op gelijke wijze bekroond als de vensters, en in den rPn,\ »W,

meer versierd. Op het portaal concentreert zich alle aandacht.

Het dakvlak, dat meestentijds door talrijke dakvensters, lucarnen genaamd, is onderbroken, is ongebroken, tonvormig of gebroken, in welk laatste geval de deelen recht of convex of concaaf gebogen kunnen zijn. Is het dak koepelvormig, dan is de kroonlijst versierd met een ballustrade, waarop obelisken en vazen zijn geplaatst. Het koepeldak zeifis dan doorbroken

uocr ratrijKe lucarnen. meestal rond of ellipsvormig met naar beneden breeder

fig. ojo. ornamentale omlijsting.

n~ /_/„• . < _

«„uermg, inwendig, behoudt de Renaissance indeeling, die evenwel door veel

ucre stuc-n-sten tot stand komt. welke uit akanthusbanden zijn samengesteld. De vullingen zi,n geschilderd. Een enkele maal komen nog houten zolderindeelingen voof, maar in 't algemeen vindt het spiegelgewelf de meeste toepassing, waarbij dan op de plaats van de

wordende

zwaar-

Sluiten