Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

732

BAROK EN ROCOCO IN SPANJE EN PORTUGAL.

Alonso Cano. Aanzijnkerk S. Maria Magdalena te Granada is deze platereske richting het eerst te onderkennen. Aan de daar later door hem gebouwde kathedraal is de zuil geheel verdwenen.

2. PALEIZEN. Als type kan gelden het Paleis van den Hertog de la Victoria te Logrono. In het algemeen is het portaal zeer groot, terwijl de eenvoudige gevel door groote fraaie vensters wordt doorbroken en door een zware kroonlijst afgedekt.

HUIZEN. De baksteenen gevels zijn meer decoratief opgevat, soms met fresco's, dan weer met stuc verfraaid. De vertrekken zijn hoog en ruim, de trappen recht en breed; een balkenzolder en gewitte muren, of, bij rijkere uitvoering, faience muurbekleeding, voltooien het inwendige.

THEATERS. Oorspronkelijk werden de voorstellingen gegeven op binnenplaatsen, die door woningen waren omgeven. In het Renaissance tijdvak waren de te Madrid gebouwde theaters de la Cruz en del Principe hierop geïnspireerd; ze bestaan uit een zaal met twee rijen loges als galerijen en achter een amphitheater voor vrouwen. Zeer fraai was het koninklijk theater Buen Retiro. Hierin werd het tooneel niét afgesloten, doch het geheele park als het ware aan het tooneel verbonden, zoodat groote massa's menschen en zelfs ruiters mede in het spel konden worden betrokken.

BRUGGEN. Deze werden door de Spaansche ingenieurs uitgevoerd in natuursteen, baksteen of soms hout. Bekend zijn te Madrid de Segoviabrug, door Herrera, en deToledob r u g, uit 1732. Ook te Leon, de brug bij het klooster S.Marcosente Ronda de brug, die 200 M. hoog door José Martin de Aldeguela, in 1761 over de Guadalquivir werd geslagen. 3. OVERZICHT DER MONUMENTEN. SPANJE. VROEGE BAROK.

Salamanca. Tusschen 1617—1750 werd het Jezuïtencollege La Clerica gebouwd door Juan Gomes de Mora. In hoofdzaak is het grondplan gevolgd naar II Gesü te Rome. Bijzonder mooi zijn de gevels aan den hof, die ingedeeld worden door driekwart composita-zuilen van de groote orde.

Granada. De Kathedraal (begonnen na 1652) is een ontwerp van Alonso Cano (1601 — 1667). De gevel van dit driebeukig bouwwerk is eveneens drie-deelig; de indeeling

Fig. 809. Hof van het Collegio Santo Thomas te Madrid.

(Naai Woermann).

Sluiten