Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

794

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., Z WITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE. :*.

Fig. 877. Inwendige van den Dom te St. Gallen.

Fig. 878. Plafondrozet uit Bruchsal.

eenvoudige muurverzwaringen zonder kapiteel of basement, terwijl vlakke reliëfs de plaats innemen van de barokke, op schaduwwerking berekende decoratieve beeldhouwwerken. De Rococodetails, die aan het exterieur worden toegepast, zijn eenvoudig geschematiseerde vormen aan het interieur ontleend, meestal onbegrepen en vaak in 't geheel niet op hun plaats.

Behalve aan paleizen, raadhuizen en andere openbare bouwwerken nemen de bouwmeesters de Rococovormen ook over aan woonhuizen. Aangezien echter Rococo slechts voldoet, als hij uitmunt in overrijke vormen, en de particuliere flnantiën in den regel rpinder verstrekken dan de vorstelijke of die van de openbare kas, is het aantal geslaagde woonhuizen niet groot. Maar de geslaagde woningen zijn dan ook vaak zeer oorspronkelijk in portaal- en balken-combinatie, venstergroepeering of topgevelversiering.

Sluiten