Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

912

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

Fig. 1023. Opera te Boedapest.

Athene heeft gewerkt, toont zich bij dit gebouw als zuiver Hellenist. De hoeken en middenpartij zijn gevormd als zuilenhallen met tympans.

Van Hansen zijn verder: het Wapenmuseum (1856), met Byzantijnsche en Moorsche elementen, en merkwaardige rondboog-middenpartij; de Grieksche kerk (1858); de Kunstacademie (1876, Italiaansche Hoog-Renaissance); en de Beurs (1877), in denzelfden stijl, met door rechtlijnige tympans gekroonde gekoppelde rondboogvensters.

Karl Tietz (i" 1874), eveneens Hellenist, bouwt het Technologisch museum en het Grand Hötel.

Een der beste kerken uit dezen tijd, in Fransch-Duitsche Neo-Gothiek is de Votivkerk (1879), door Heinrich von Ferstel (f 1883). Behalve de Gothiek was deze bouwmeester ook de Renaissance meester, wat blijkt uit zijn Oostenrijksch Museum voor Kunst en Industrie (1871), met overdekten arcadenhof, en zijn Universiteit (1884), in volmaakte Italiaansche Hoog-Renaissance, met een zeer fraaien arcadenhof. Eveneens in Italiaansche Renaissance is Het in 1883 voltooide door A. v. Wielemans (f 1881) ontworpen Paleis van Justitie.

Friedrich Schmidt (f 1891) begon zijn werkzaamheden met het restaureeren van de St. Stephanskerk. Ook in zijn verdere werken blijkt hij een overtuigd Neo-Gothieker. De Weiszgerberkerk (1872) is een driebeukige hallenkerk, met verhoogden midden- en dwarsbeuk, en één geveltoren. Eveneens Gothisch, maar aangelegd als een machtige centraalbouw, isdekerkteFünfhaus (1875), bij Weenen, 8-hoekig, met koepel en twee geveltorens. Ook gelukkig slaagde Schmidt met het Stadhuis (1883), dat een oppervlak beslaat van 152.5 X 127 M., en opgetrokken is om 7 binnenplaatsen. De fraai gedecoreerde feestzaal meet, binnen de arcaden, 71X15 M. ongeveer.

Sluiten