Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Blz.

Inleiding i

Eerste Hoofdstuk. De orale mimiek ....... 5

Tweede Hoofdstuk. De optische mimiek 15

Derde Hoofdstuk. Pantomimiek 26

Vierde Hoofdstuk. Gevoelswaarde van taalklanken en

stemverschil 30

Vijfde Hoofdstuk. Theoretische en artistieke synthese 43 Zesde Hoofdstuk. De phasen van het gevoel .... 54

Zevende Hoofdstuk. Taalrhythme 63

Achtste Hoofdstuk. Muziek en taal. De leesteekens

als neumen 77

Negende Hoofdstuk. Individueele gevoelsgolven in

muziek en taal 87

Tiende Hoofdstuk. Taalhistorie en muzikale ontwikkeling . . . . 106

Elfde Hoofdstuk. Methodes van onderzoek . . . . 117 Twaalfde Hoofdstuk. Het gevoel zelf 123

Sluiten