Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ngan wohing jambunira Janggan. Tumuli ring efijang katinghalan agëlar wohing jambu punika ring natar, pjnupu dening pëpëdëkira Janggan. Sira Janggan tumon wohing jambu rusak agëlar ing natar, coka sira Janggan, li-

15 ngira Janggan ing parajaka: „Paran sangkane rusak jambu iku." Sumahur pëpëdëkira Janggan: „Pukulun rusak dening tampakirfg lalawah amangan jambu 5 puniki". Dadi ta sira Janggan angambil rwining pafijalin nggenira fiërung jambu punika tur deniratunggu sawëngi. Sira ken Angrok malih aturu ring salu kidul, asandi(ng) kakawunganing alalang ring përnahira Janggan kadang amëlit.

20 Satinghalira Janggan mulat ing lalawah abëbëlëk pangdudulur, mëtu saking wunWunanira ken Angrok, pada amangan wohing jambunira Janggan, apësëh 10 twasira Janggan, kawalahan anggetak lalawah akeh amangan wohing jambunira, sërngën sira Janggan, tinundung sira ken Angrok denira Janggan, akara madhyaning ratri patundungira Janggan. Kaget sira ken Angrok atangi

25 pupungun sira, anuli mëtu, aturu ring palangalanganing jaba, winëton denira Janggan maring jaba katinghalan hana murub ing tëngahing alalang, kaget 15 sira Janggan angidëpakën katunon, pinariksa kang katon murub, kapanggih ken Angrok kang murub ika, tinangi kinen mantuka ingajak aturua ring umah manih, tutut sira ken Angrok aturu ring patëtëngahan manih. Efijang kinen

30 angambila wohing jambu denira Janggan, suka sira ken Angrok, lingira: „Lah malar isun dadia wong, isun anahura hutang ring sira Janggan". Agung 20 sakalawonlawon sira ken Angrok, angon ta kalawan sira tuwan Tita, agawe ta sira dukuh, kapërnah wetaning Sagënggöng, tëgal ing Safija, pinakanggenira angadangadanga wong malintang hawan lawan sira tuwan Tita rowangira.

[5] Hana ta wong amahat ano ring alasing wong Kapundungan, anakanak wadon ahayu, milu maring alas, tëka ginamëlan denira ken Angrok rinowang asang- 25 gama ring alas, ya ta ring Adiyuga ngaraning alas. Mangkin mërsah sira ken Angrok, wëkasan sira analawa wong malintang hawan, ya ta kawërta tëkeng

3. E rusak ontbreekt — 4. C D I ning — H parajakanira — 5. H dening ontbreekt — BCI lalawa — 6. BCDEFGHI rining pafijalin — BG nrung; F nëru — 7. BCDF GHIdera — 8. BC alangalang; DEFGHI kakawungan alangalang — 9. BI lalawa — B C F G H I adulurdulur — 10. E apësëb twasira Janggan ontbreekt; H apësëh tot en met r. 12 ontbreekt — 11. BI lalawa — 13. A anakara; H watara — F H I madhya — H kagët sira ken A. ontbreekt — 14. A pupungan; E pupungën — GH sira ken A. — H mëtu sira ken A. — E pangalanganing; H aKangalangan — H tinundung denira J,. — 15. C G H alangalang — H katon (in plaats van kaget) — 16. BCDEGH I amanghidëpaken — 17. FGHI sira ken A. — E ingajak ontbreekt — H aturu; A aturu maring — 18. I het stuk van tutut tot manih ontbreekt — CG H patëngahan; E umah patëtëngahan — C benjang — D E kinon — 19. E aroangidëpakën suka — BF dera — H lah ontbreekt — 20. E malara — A agu — 21. Hl sira ontbreekt - BCDEFHI ta ontbreekt — Hl sira ontbreekt — H anggawe — 22. BEGH ta ontbreekt — 23. A angadangadanga; I angadangadang —

BCEFG maliwat — H rowanganira; E rowangira vervangen door: ken Angrok 24. BC

DEFG wong Mundung; H atatakan ring alas ing Mundüng — 26. I aran ikang alas — 27 B C D F G I anawalan; E anawalan kang — D wong malintang hawan ontbreekt. Van der Tuuk 27. anawala.

2

Sluiten