Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1882, een andere methode van schillen toegepast, n.1. doormiddel van stoom, hetgeen in groote ijzeren ketels geschiedde. De bast liet hierna wel gemakkelijk los, doch volgens de looiers verbindt de looistof van den aldus verkregen bast zich niet zoo spoedig met de huid, zoodat deze langer in de kuipen moet blijven, eer

alle looistof is opgenomen 58).

Bij mijn bezoek te Ede kreeg ik den indruk, dat de eikenbast moeielijker loslaat dan die van de kina, zoodat de methoden van schillen, die men bij den eersten toepast, met evenveel succes bij de kinacultuur kunnen gebezigd worden.

Het loslaten van den bast kan men gewoonlijk nog bevorderen door een

voorafgaande grondbewerking.

Fig.

[2. Gereedschappen voor het schillen van bast.

Van rechts naar links : 1 en 2 beenen messen in gebruik bij de kinacultuur. 3. blekker voor het schillen van eikenbast. 4. houten hamer voor het kloppen van kinabast. a/iS der ware grootte.

Het drogen der kinabasten moet op zoodanige wijze ge¬

schieden, dat de bestanddeelen geene of slechts geringe wijzigingen ondergaan; hoe meer zorg daaraan besteed wordt, des te beter is de kwaliteit van het product.

Natte bast, die pas geschild is, heeft een watergehalte van 70—75 %> bij jonge basten is dit grooter dan bij oudere. Luchtdroge bast bevat nog 9 —13% water; 100 deelen natte bast geven

Sluiten