is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons hedendaagsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die niet gauw uit den plooi te krijgen is, die weet wat er in de wereld te koop is, en de wereld dan ook met een kalm wantrouwen bekijkt. In zijn vak uiterst consciëntieus ; — zoo consciëntieus als een acteur met een ongemeen slecht geheugen zijn kan. Iemand die het tooneelspelen schijnt te

beoefenen met kalme zakelijkheid ; als een ander vak ;

maar die dan ook zakelijk en bij'de zaak is. Die niet gauw iets beneden zijn waardigheid vindt ; — zich zeer goed kan onderschikken (ik denk aan zijn rolletje in ,Heerenmode') en ook het kleinste rolletje zorgvuldig getypeerd en af geeft. Die als de omstandigheden dat nu zoo eens meebrengen, ook wel in een revue kan spelen; en dat ook in alle kalmte precies zoo er afbrengt, als het er afgebracht moet worden. Eén van die acteurs, die in de tooneelwereld zeer goed staan aangeschreven ; maar van wie men daarbuiten niet veel spreekt. Al is hij dan in de jaren '89—'94 (met Kreukniet) directeur van den Salon des Variétés geweest.

Wij hebben J.H.ChrispijnSr. al genoemd in het hoofdstuk over de „leiders" en zagen, dat hij het was die het initiatief nam tot de stichting van de Nederlandsche Tooneelvereeniging. Laten we nog een enkel woord wijden aan de acteurswerkzaamheid van dezen tooneelman, die vóór alles een kranig régisseur is.

Hij is geboren in 1854 ; speelde van '73 tot '81 achtereenvolgens bij Stumpff en Veltman te Amsterdam, bij Valois in den Haag, bij Le Gras, van Zuylen en Haspels te Rotterdam. In die laatste „zaak" bleef hij vijfjaar ,van 1876 tot'8i. Dan is hij twee jaar bij Willem van Zuylen, speelt dan — alles volgens de opgaven in den eersten druk van ,Onze Tooneelspelers' — twee jaar niet, is van 1885—'89 bij de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg Maatschappij ; is dan achtereenvolgens jeune-premier bij Le Gras en Haspels, bij