is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote figuren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVEE FBANCISCUS VAN ASSISI, IETS OVEE MIDDELEEUWEN, EENAISSANCE EN NOG WAT

EEN Eïf ANDEE OVEE EENIGE BEONNEN

I

Over werkelijke en vermeende historische bronnen van Sint Eranciscus' leven is overmatig, dikwijls volslagen onvruchtbaar en verwarderig (vergeef dit achtervoegsel „ig"; het drukt meer uit dan „end") geschreven. Een frissche, organisch-vergelijkende bronnenstudie van Alexandre Masseron, in het groote verzamelwerk ,,Saint Francois d'Assise. Son oeuvre, son influence", geeft zonder prikkelend hakketeeren en haarklooven, een innig-doorwrochten arbeid, ten deele critisch, ten deele synthetisch, van belangrijke internationale stof, met zacht-ironische dartelheid hier en daar beoordeeld.

Dé groote meester in de Franciscus-literatuur, is en blijft de Protestantsche theoloog Paul Sabatier, door alle Franciscus-kenners bewonderd; ook door felle tegenstanders geëerbiedigd1). Hij snuffelt wel onafgebroken

') Prof. Huizinga noemt in zijn „Tien Studiën", Sabatier's boek („zachtpoëtisch boek") over Franciscus wel roerend, maar het beeld van Franciscus „onjuist" geschilderd. Ook Prof. Thode's Franciscus-beelding acht Prof. Huizinga „misteekend". („Tien Studiën", p. 314). En deze heeren behooren nog wel tot de allerbeste Franciscuskenners van de geheele wereld.... Eén „misteekent", de ander „misschildert".