Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

546. Het Onderwijs; allegorische voorstelling.

D. 208 x 179, gem. in het midden op de trede: F Bol. 1663.. Geschilderd als schoorsteenstuk voor het Trippen- huis.

547. Een Moeder met twee Kinderen en een Hondje; vermoedehjk een portretstuk van de familie Trip.

D. 169 x 154, gem. in het midden onderaan: F. Bol. fecit. Geschilderd als schoorsteenstuk voor het Trippenhuis.

548. Portret van een zeeoverste, waarschijnhjk van den Vice-Admiraal Aert van Nes (i62fj— «

1693). Zie ook No. 1146. ytZX /f /"V D. 116,5 x 93,5, gem. onder f TZJ /~\'f Jr\ r\ **~7

rechts: At/ky) C/Z V JU U / *

Verz. Prof. Kemper, Leiden, C_N-—i y/ door Van der Hoop gekocht

in 1833. Verz. Van der Hoop. In bruikleen van Amsterdam, 1885.

549. Michiel Adr. de Ruyter (1607—1676). In 't verschiet de „Zeven Provinciën". ^~yC^ /?

D. 157 x 138, gem. op J\ f [/ 1/ /

de balustrade rechts: » /'*S/>/ "T^Clr- • " U/

Herhalingen o.a. in het y ' I

Mauritshuis te 's-Graven- y

hage en in de verz. van

den Hertog van Portland op Welbeck Abbey. Afkomstig van de Admiraliteit van Zeeland te Middelburg. Geschenk van den Departementalen Raad van Zeeland, 1808.

550. Naaman de Syriër en de profeet Elisa; de profeet weigert de kostbaarheden, hem door v

den hoofdman aangeboden

(2 Koningen 5). /-4 ZT/ '

D. 151 x 248,5, gem. onder rechts _—JLt wfJJ . I/\ A op de trede: CSZ> ^ ^-Im* JÜÜ J

In bruikleen van Amsterdam, 1899. 552a. Vier regenten van het Leprozenhuis, vereenigd om een tafel. De binnenvader brengt een jongetje met een zeer hoofd binnen. De voorgestelde personen zijn Augustijn Uytenbogaert, Dr. Joan van Hartogveld, Jacob Willemsz Hooft en Pieter Cleutrijn.

D. 224 x 310. Gem. op een boek: F. Bol fee. 1640. In bruikleen van Amsterdam 1925.

BOLLONGIER, Bollangier of Boulengier (Hans), geb. Haarlem omstreeks 1600, in 1623 ingeschreven in het St. Lucasgilde te Haarlem; werkzaam aldaar tot na 1644. 554. Bloemstuk; tulpen

en andere bloemen f_ ' /) j y/

E. 68 X 54,5, gem. onder

links: l / f /

Verk. DouairièreNahuys- V. s?_

Hodshon, 1883. ' U 5 7

in een vaas. E. 68 x 54,5, gem. onder links:

Verk. Douairière NahuysHodshon, 1883.

Sluiten