is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j A B C D

Zij moeten echter alleen niet de leiding nemen, maar meer zijn adviseerend lid.

Zij moeten bij wedstrijden en uitvoeringen enz. eens komen kijken, maar met om daaruit verkeerde gevolgtrekkingen te maken, zij moeten er nog eens over

willen spreken. —f- —|— _i_ —|—

Zij moeten begrijpen, dat een leerling ook zijne moeilijkheden heeft, en hem daarin helpen. _|_ _j_ _|_ _j_

Zij moeten ons leeren, hoe de lessen geleerd moeten worden en in het begin

lessen met ons op school leeren. + + + -+-

Zij moeten proefwerken goed nazien en vlug teruggeven. + + + +

Eenige typische uitdrukkingen of zinnen (Me en 5de klasse).

„De leerling heeft den leeraar hef, omdat deze hem eerst hef had."

„De leeraar moet ook tegenspraak kunnen dulden" „Liever in een klasse met orde dan met wanorde." „Straf is uit den booze."

„Nooit improductief werk laten maken, zooals strafregels." „De eerste lessen van den cursus moeten conversatielessen zijn''

„Wanneer de leeraar met de klasse meegaat, alsof hij er een deel van uitmaakt, is er nooit wanorde." -

„Een bende kan op een oogenblik prettig zijn, doch is op den duur vervelend."

„De leeraar zij een persoonlijkheid, met geestelijk overwicht"

„De leeraar, die een fout erkent, neemt de jongens voor zich in."

„Waarom in school zoo norsch en thuis zoo vriendelijk?"

„Waarom heeft iedere leeraar zijn eigen cijfer, en is de 6 van den een, de 8 van den ander? Dat geeft thuis maar moeilijkheden."

Geen mensch van gewicht, doch wel van overwicht"

„Schoolmeester zqn is het ergste, het is een soort spuitgast bh" de brandweer."

„Wanneer men zich rustig houdt, waarom denkt dan een zwakke leeraar altijd: er broeit iets?"

„Waarom voegt men geen jaar aan de vijf toe,., als de leeraren nooit klaar kunnen komen?"