is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage I.

VORM VAN SAMENWERKING TUSSCHEN LEERAREN IN VERSCHILLENDE VAKKEN VOOR EEN ONDERDEEL DER LEERSTOF AAN DE HOOGERE HANDELSSCHOOL TE ENSCHEDÉ.

Synchronistisch=synthetische tabel van het tijdperk der Romantiek.

18e eeuw. Rationalisme.

GESCHIEDENIS. ! ENGELSCH. NEDERLANDSCH. DUITSCH. FRANSCH. ECONOMIE.

DC ' 6 " C' ?weiënsëhap \ ™ ^ stand. I Newton 1643-1727 gttnVantf ^

Onderzoek i philosophie ! + Locke 1632-1704 (ver- Locke 1632-1704 + klein-kapitalisme

\ critiek werpt le droit divin). Voltaire 1694-1778 v Voltaire 1696—1778. |

Geschriften p ifiafi_i744 Aufklarung

op satarisch gebied, K ° ?°P? 1698-1783

, didactisch „ | Drvtilsn 1631 1700 Botmer „ , _. . .

politiek „ J1f,77 1719 1672-1729 1700-1766 1701-1776 Montesquien 1689-1755 X Franknjk.Physiocraten

tSSSSA x Rousseau 1712-1778 ^on^2" van E„en 1684-1735 Gottsched B^tmger ^ ^jl—g^™

„"Snaar Misten Vast^S"™: clplet Klop-tock X Rousseau 1712-1778 Lberahsme

(Zoeken naar juisten 1709-1784 1689-1761 . 179Q17R1

f J°hns°n Richardson Lessing

1707-1754 1721-1771 Wieland 1733-1813

' FicWinn Smnllet Herder 1744—1803

Ontstaan v.d. roman. 1 1713 1?68 1728-1774 Volkslied ,..,„„ ,,nn

(Onderwerp van de Steme Goldsrai h Bestudeering van Beaumarchais 1732-1799

schrijvers, > sterne Goldsmitn MShakespeare Bernardin de St. Pierre

het stadsleven) 1737-1814

Geschiedschrijvers. gurn^ IM-M

le helft der 19e eeuw. Romantische beweging.

„ t min iomi Déclaration des droits de

tic,;haataant,ran p l^^i^UstsSi- Dek1H^L ™-fla" ^^«ïïdSs.v \llE^'^-wA y^^^ee-^ctsfev.» ^

Jito*/ x X / /BprÓn YrSB—lSSt / /

stadie van Cr/eken'en > / j Novalis 1772—1801 / /

Romeinen; aa I / / / / A. de Musset 1810—1857

studie van eigen vroegere

dichters, o.a. Chaticer, / / L,„t ,m ,fl^

Shakespéarejoo Tieck 1773-1853

gevoel voor het bovennatuurlijke vaak ontaardend in zoeken naar . ... emotie 1 *0 Rhnnvis Feith emoue 1753-1824

Bilderdijk 1756-1831 Heine 1799—1856 Vrijhandel en protectie

Chartisme 1840—1848 Starinq 1767—1840 Börne 1786—1837

unartisme ioio v. Loosjes Jung Deutschland H. de Balzac 1799—1850 Parlementarisme

Strijd tusschen werkgever

•t L.beralisme en werknemer

overwint (1848)

2e helft der 19e eeuw.

Strijd tusschen kapitaal en arbeid X X Tollens, van Lennep

1802—1868, BosboomHernieuwde belangstel- Réveil (de Cock) Oxford movement Toussaint 1812—1886

lin? in het leven. Louis Blanc 1811—1882 ! (eigen verleden)

den mensch Saint Simon 1760-1825 Potgieter 1808-1875 G. Freytag 1816—1895

de politiek" Fourier 1772-1835 da Costa 1798-1860 Heyse (kunst) 1830-1914 Utopisten

Hpn tfnHsHienst Browninq 1812—1889 ....

den goosaiensi 1825-1864 Tennvson 1809-1892 Leconte de Lisle

Lasalle ioa ioo* ennyson 101» ±c«z 1818-1894 Klassenstrijd

Sully Prudhomme Lassaile 1825—1864

„ , , ., . . 1839-1907 Marx 1828-1883

Sociale dichters en Hauptmann 1862- Engels 1820-1895

schrijvers ^ ^ fa y 1819_1875 Comm Mam est 1847

keizerrijk. De Italiaan- Hood. M™. Browning Uas Capital 180/

sche eenheid. De Fran- 1806—1861 . . , . ....

sche Republiek. De on- Dickens 1812-1870 1816-1888 m u . 10Dn Kentering vh. kapitalisme

feilbaarheid v. d. Paus Thackeray 1811-1863 00 Hofdijk v. d. Hoop Flaubert 1821-1880 Toenemende staats n-

Busken Huet 1826-1886 menging. Soc. wetg.

1826—1888 x x Nationalisme

De realistisch, en de na- M&i^o""6^ De

turahstische roman Vorming van poUüeke | Multatul, 1820 1887 Thomas Mann 1875_ Zola 1840_1902 oriëntering in indi-

Aesthetische beweging PartlJen p Raphaëlieten Vakverenigingen

Aesthetiscne newegmg Rosetti, lorris 1834-1896 0 Patroonsvereenigingen

Imperialisme Symbolisten J!usi\ Kartvls „,

I Beweging van 1880 (Hoog-kapitalisme)