is toegevoegd aan uw favorieten.

Goede Vrijdag

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER INLEIDING

Deze uitgave bedoelt te voorzien in de behoefte aan een eenvoudige Passie-herdenking, welke niet den omvang heeft van een uitgewerkt Passie-spel en toch in sprekende beelden, ondersteund door een waar» diqen tekst, aan het wezen van het Passie-gebeuren uitdrukking geeft. Ofschoon in de hierachter afgedrukte staties aanwijzingen zijn gegeven voor groepen van een gemengde bezetting, is het ook mogelijk uitsluitend jongens of uitsluitend meisjes bij de opvoering te betrekken.

Het is niet noodzakelijk alle staties uit te beelden; men kan desgewenscht een keuze doen.

De speelruimte wordt door donkere gordijnen afgesloten. Drie-kwart van den achtergrond wordt ingenomen door een ongeveer 1.60 M. hoogen, vuil-grijzen muur, waarbij een laag poortje in schuine richting aansluit. Enkele treden voeren naar een verhooging. Rechts is eveneens een poortje. Achter den muur verrijst een hoog kruis.

Tusschen de staties in wordt het voordoek niet gesloten. Het in de zaal opgestelde koor (eventueel met orgel) zorgt voor een gebonden geheel.

Even voor den aanvang — onder zacht, preludieerend orgelspel — nemen de medespelenden, in halve cirkels zittend, rechts op de speelruimte plaats. Zij zijn gekleed in lange, sobere gewaden: donkerrood, geel, grijs, bruin, donkerbruin en zwart. De Voordrager en de ProloogEpiloog-zegger in 't paars. De Voordrager zit geheel rechts op den voorgrond, een weinig licht op hem. Hij draagt de proza-teksten van de staties vooral sober voor. Het geheel vormt een stille, meditatieve groep. Uit deze groep komen bij iedere statie de acteerenden door de poort rechts op de speelruimte en keeren vandaar weer naar hun plaats terug. Het verdient aanbeveling de verschillende deelen afzonderlijk in te studeeren, zoodat iedere statie bij de uitvoering door de andere medespelenden voor het eerst wordt gezien en gehoord.

De met een *) aangegeven liederen zijn te vinden in den bundel „Liederen door het kerkelijk jaar", Uitg. Tooneelfonds „Ons Leekenspel", Bussum. Voor de liturgische gezangen verwijzen wij naar de bestaande melodieën.

De illustraties geven enkele ideeën van tooneelbouw en groepeering.