is toegevoegd aan uw favorieten.

De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafelen van Interest.

(want 7.weken is ^ t'siaers) 16 ^ worden 16.wat 250.1b?

Ofte hadden de voornoemde 250.1b.te betaelen gheweest op 134 daghen / zoo zoudemen zegghen (want 134.daghen zijn iU t'siaers) 16 Ui worden 16.wat 250.1b?

Alsoo dat men in zulcke questien altijt moet zien wat deel den gheproponeerdê tijdt is van het iaer /

ende voort als bouen.

Exempel 4.

Het zijn 320.lb.te betaelen binnen 3.iaeren en 3-maenden.De vraeghe is wat die weerdich zijn ghereedt ghelt aftreckende teghen dê penninck 16. t'siaers simpelen interest.

Constructie.

Men sal tot 16.adderen zijnen interest van 3 i lb. (3 ilb. van weghen 3 i iaeren) maeckê t'saemen igi/ende segghen/ i9icomen van ió.waer af 320.1b? facit 265 #lb.

Nota.

S'ghelijcks zal oock zijn d'operatie in alle andere deelen des iaers bouen eenighe gheheele iaeren / als lichtelick te mercken is wt t'voorgaende exempel.

Exempel 5.

Het zyn 230.lb.te betaelen ten eynde van 5.

iaeren.De vraeghe is wat die ghereedt weerdich zijn aftreckende in zulcken reden als hen heeft 23.

Hooft-