is toegevoegd aan uw favorieten.

De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafelen van Interest.

Hooft-somme tot simpelen interest 6.en dat van 3.iaeren.

Constructie.

Men sal ten iersten sien wat ó.lb.interest van 3.iaeren bedraeghen op i.iaer / ende wordt bevonden 2.1b.Alsoo dan desen interest is van 2.ten 23.

t'siaers / waer deur de werckinghe ghelijck zal zijn de voorgaende des 2.exempels deser propositien aldus:Men sal adderen tot 23.sijnen interest van 5-iaeren / te weten io.lb.maecken t'saemen 33.1b.

ende segghen 33.worden 23.wat 230.1b? Facit voor solutie 160 lb.

Exempel 6.

Eenen is schuldich 600.lb.te betaelen al t'saemen ten eynde van vier iaeren / ende veraccordeert met zijn crediteur die te betaelen in 4-payementen / te weten ten eynde van het ierste iaer een vierê deel/ het tweede iaer noch een vierendeel / het derde iaer noch een vierendeel / ende t'vierde iaer t'laetste vierendeel / midts aftreckende simpelen interest teghen 12.ten 100.t'siaers.

Nota.

Ick hebbe in dit exempel ghenomen de zelfde somme ende questie die Jan Trenchant heeft int 3-boeck zijnder Arith.cap.p.art.ó.op dat ick te claerder zoude toonen de differentie ouer zulcken questie van zijne solutie ende de mijne.Is dan te weten dat Trenchandt ondersoeckt wat dese 600.

lb.ghe-

B4