is toegevoegd aan je favorieten.

Het bouwkundige bestek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

De „Tweede Afdeeling”.

De tweede afdeeling van het bestek geeft voorschriften voor de uitvoering. We splitsen die naar hun aard in groepen, waardoor onze beschouwing weer wordt vergemakkelijkt en krijgen dan:

a. voorschriften voor de bewerking van bouwstoffen.

b. voorschriften voor de hoedanigheid van bouwstoffen.

c. voorschriften voor de wijze van uitvoering.

d. voorschriften voor uitvoering en onderhoud.

We merkten vroeger reeds op (blz. 11) dat er voor verschillende werken toch altijd een zekere overeenstemming is, en dat daarom enkele overheidslichamen en vereenigingen algemeen geldende voorschriften vastgesteld hebben. Hiermede werd beoogd: besparing van arbeid (door verkorting van het bestek) en uniforme regeling van verschillende werken. Bezien we nu de bovengegeven groepen, dan vallen twee dingen op, n.1.:

Ie. De voorschriften voor bewerking en hoedanigheid van bouwstoffen (a en b) kunnen worden onderverdeeld voor „algemeene bouwmaterialen” en „materialen voor speciale constructiewerken”. Globaal kunnen we tot de eerste rekenen: hout, steen, glas, verf, etc. Speciale werken zijn bijv.: gewapend beton en staalconstructies.

2e. Alle werken kunnen niet geheel geregeld worden door algemeene voorschriften (zie hoofdzakelijk c en d), doch elk bijzonder geval brengt ook bijzondere eischen mede, waardoor wijzigingen en aanvullingen noodig zijn. Langzamerhand heeft een aanzienlijke reeks van algemeene voorschriften het levenslicht aanschouwd. Zij worden gewoonlijk aangeduid met eenige letters. Hieronder geven wij naast eenige volledige titels de gebruikelijke afkortingen:

le. A.V.G. Algemeene voorwaarden voor de uitvoering van werken voor den dienst der Genie. Bevatten in de: le afdeeling: administratieve bepalingen.

2e „ bepalingen betreffende bouwstoffen en werk.

2e. A.V. Algemeene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van het Departement van Waterstaat (1938). Bevatten in de: le afdeeling: administratieve bepalingen.

2e „ voorschriften omtrent de uitvoering van

bouwwerken.

3e „ voorschriften omtrent de uitvoering van

waterbouwwerken.

4e „ voorschriften omtrent bouwstoffen.