is toegevoegd aan je favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn hebben ze hun instrumenten bij zich en met Non spelen ze trio's. En Rakers kan je niet giftiger maken dan met klassieke muziek. Daar heb je bijvoorbeeld zoon moeilijk geval, dat Non altijd diplomatiek oplost. Als Rakers komt, wordt steevast de eerste tuinemployé ook gevraagd: die twee kunnen goed met elkaar overweg. En zoo zijn er ook weer bepaalde dames, die nooit tegelijk op bezoek komen. Verleden week zouden ze bij den baas den tweeden machinist en een tuinemployé met hun dames krijgen. Maar op den morgen van den dag waarop ze komen zouden, hoort Non — hoe weet ik niet, maar Non hoort altijd alles water gebeurt -—• dat de vrouwen ruzie hebben over een afgetroggelde kokkie, geloof ik en fluks heeft Non een malariaaanval voorgewend en de dames een leitje 1) gestuurd met de mededeeling, dat de voorstelling niet doorging."

„En jij?"

„Ik ben onder en boven de wet. Aan mij hebben ze allemaal het land, omdat ik in de gunst van den baas sta, maar om dezelfde reden zijn ze bang voor me en laten ze me met rust. Ik kan komen, wanneer ik wil, heeft de administrateur gezegd. En Non heeft graag, dat ik er ben."

„Is er wat anders dan vriendschap tusschen jelui?"

Even zwijgt Wim. Dan gaat hij voort: „je zult haar vanavond zien en meemaken. Vertel mij aan

1) leitje wordt gebruikt om den bedienden boodschappen of mededeelingen te laten doen, die te omvangrijk of te kiesch zijn om mondeling te doen overbrengen.