is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZUSTER AMMENS

den wij het geval interessant, wij hebben er eigenlijk niet meê te maken. Ik vond haar mededeelingen interessant, maar verder vragen zou onbescheiden

geweest zijn.

Ik moet de juistheid van deze opmerking erkennen. Mijn inquisitieve geest brengt er mij dikwijls toe, van mijn medemenschen meer vertrouwen te verwachten dan waarop ik recht heb.

Het leek ons het best, onzerzijds geen poging meer te doen om dit eigenaardige paar menschen wederom te spreken te krijgen.

„Vooral voor jou is dat beter, Willy! -—■ zei Maud lachend. „Want anders zou je rust noch duur hebben, vóórdat je meer van hen wist, en je bent immers hierheen gekomen juist om rust te vinden ?"

Ik knikte, want zij had volkomen gelijk. En toch voelde ik, dat er nu iets aan mijn geluk ontbrak.

Toen wij, na een schandelijk luien ochtend, naar boven gingen om ons vóór het eten wat op te knappen, vernamen wij van den „Ober , dien wij in de gang aantroffen, dat De Blok en zijn verpleegster het hotel reeds lang verlaten hadden. Ook zij hadden er blijkbaar niets voor gevoeld, ons terug te zien, hetgeen onder de bestaande omstandigheden

niet te verwonderen was.

* * *

Dien middag maakten wij onze eerste wandeling. Wij volgden het zeer nauwe dal van een kleinen bergstroom, die hier naar omlaag komt en, door Linz stroomende, daar in den Rijn valt. In zijn