is toegevoegd aan je favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERRASSING

't Zou wel nachtwerk worden en de man bood ons vooruit zijn verontschuldiging aan voor den overlast, dien wij waarschijnlijk van al deze feestvreugde ondervinden zouden.

Nu, gedurende het prijskegelen ondervonden wij niet den minsten overlast, om de eenvoudige reden, dat wij met een motorbootje naar Remagen overstaken, om daar de Apolinariskerk te bezichtigen en de gebruikelijke koffie met „Kuchen" te gebruiken.

Toen wij echter om 'n uur of acht voor 't avondeten in ons hotel terugkeerden, klonken ons uit de verte de klanken van uitbundige vroolijkheid tegemoet, zoodat wij vermoedden, dat het ,,Fest-Essen" reeds een aanvang genomen had, een vermoeden, dat wij weldra bevestigd zagen.

Het was den geheelen dag prachtig weêr gebleven en ook de avond was zacht, zoodat men voor ons in het tuinhuis gedekt had. Daar bereikten ons telkens de vreugde-tonen uit het groote „Gastzimmer", waaronder telkens echt-Duitsche liederen, uit vele mannen- en vrouwenkelen voortkomende, de schoonheid van den Rijn en de voortreffelijkheid van den Rijnschen wijn op zeer luide wijze den volke verkondigden.

Onze Oostelijke naburen hebben den naam, bij zulke gelegenheden even luidruchtig als patriottisch te zijn. Ik zal het niet ontkennen, maar moet toch tevens de opmerking maken, dat men elders zelden met zooveel goedmoedige vroolijkheid en zooveel onschuldige opgewektheid feest viert als bij diezelfde Oostelijke naburen.