is toegevoegd aan je favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handen van den dokter. Als de dokter die jas droeg, dan was hij een en al rossige harigheid, hij had iets van een wild dier, maar met de prachtige voorname gebaren van een edelen en grooten heer, een sprookje had hem deze jas om de schouders gehangen. Eens kwam de burgemeester den dokter ontbieden. Nu zult ge bij mijn vrouw uwe bekwaamheid kunnen toonen, zei de burgemeester. De dokter kwam en toonde zijn bekwaamheid. De burgemeester sprak van den kleinen nieuwen wereldburger, hij zou er een fijne sigaar voor aanbieden en ze zouden een glas champagne drinken op de feestelijke gebeurtenis. Dank u, zei dokter van Taeke, ik rook nooit, en champagne is te zeer mijn dagelijksche drank om er nog iets feestelijks in te kunnen zien. Goeden dag, en God zegene u.

Een goed dokter. Hij genas alles, nieraandoeningen en galsteenen, die galsteenen mochten grooter zijn dan een duivenei, hij genas de menschen ervan. Hij genas longontstekingen, hij had de malaria uitgeroeid, hij behandelde de patiënten met sulphas chinine, zoo'n woorden werden mooi en voornaam als hij ze uitsprak, en hij wist de lijders aan chronische nephritis beter te maken, daar leden velen aan, door het water en door het vocht. Hij gaf zijn zieken gaarne alcohol te drinken, een goede cognac, zei hij, is de halve gezondheid, als ze geen cognac hadden, bracht hij zelf een flesch mee: hier, doe u eens te