is toegevoegd aan je favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daaraan en daaraan alleen zal ik wat hebben. Nog jaren lang."

Kraus keek naar buiten en het duurde lang, voor hij antwoord gaf.

„Dat laatste is wederkeerig, mijnheer Fetter. En wat het andere betreft, daarin heeft u waarschijnlijk gelijk. Temeer, daar ik hier maar heel kort zal zijn, ook al zal ik gedurende dien korten tijd zooveel mogelijk voor u doen. Denkelijk zit ik over een maand al aan boord om mevrouw Kraus, die ernstig ziek is, weg te brengen. En of ik hier herplaatst zal worden, is minstens twijfelachtig."

Dan, nadat hij langzaam zijn koffie had leeg gedronken, een nieuwe pijp stoppend:

),Natuurlijk zie ik u nog wel voor mijn weggaan naar negri koud. Maar dan heb ik er misschien de gelegenheid niet meer voor. Daarom dit als afscheidswoord van een oud en wijs man.

Mijnheer Fetter, u mist datgene, wat iedere koopman heeft, ook al begrijpt hij het misschien niet. In ieder geval handelt hij er naar. En dat is common sense. U bent waarschijnlijk van jong kind af eenzaam geweest en kent dus het gemeenschapsgevoel niet. Zoodat u in uw handelingen, in uw houding en woorden veel te weinig rekening houdt met wat uw medemenschen graag willen, normaal en prettig vinden. U plaatst als het ware boven ieder mensch een zuigpomp, zoodat hij of naar boven moet of in zijn Adamskostuum komt te staan. U zult mij moeten toegeven, dat het laatste niet prettig is. Evenmin als het eerste, omdat zij dan op een niveau moeten leven, waar zij zich niet thuis voelen. Onbewust en uitsluitend onder den dwqng van economische krachten groeit de mensch naar een hoogere orde toe, maar eenigen blijvenden invloed kan ook de beste van ons daarop niet uitoefenen. Ook al heeft een koopman puur goud te koop tegen een absurd lagen prijs, dan gaat hij nog failliet, als zijn klanten dat goud niet willen, terwijl het eerste het beste smaaklooze prul hem schatrijk kan maken. Met andere woorden: als onze daden door de gemeenschap geapprecieerd worden, dan slagen wij, ongeacht de kwaliteit van die daden. En anders gaan wij naar den bliksem.