is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„niet, maar wat mijn inductief vermogen betreft, „ik heb altijd heele goeie cijfers gehad voor wis- en „natuurkunde."

„O, dat was prettig voor U. Maar meneer van „Andel, U zult zelf wel voelen, dat er in deze zaak „een en ander opgehelderd moet worden."

„Zeker, dat kan ik me van uw standpunt bekeken „best begrijpen, maar ik ben blij dat het mijn taak „niet is."

„Maar U is toch bereid om ons die taak te helpen „verlichten ?"

„Natuurlijk!"

„Waar heeft U deze meneer Victor vroeger ont„moet ?"

„In Ostende."

„In het Casino ?"

„Juist."

„Anders nergens?"

„Nee."

„Gebeurt het wel meer, dat U aspirant-koopers „hier op uw kantoor laat wachten?"

„Niet dikwijls, maar als het menschen zijn, die „ik houd voor koopers van beteekenis, dan behandel „ik ze wel met een zekere onderscheiding."

„Dat begrijp ik. En deze meneer Victor behoorde „naar uw meening dus ook tot die categorie van „koopers ?"

„Ja."

„Waar interesseerde hij zich speciaal voor?"

„Dat weet ik niet."

„Pardon?"

„Dat wil zeggen," hernam van Andel haastig.