is toegevoegd aan je favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„te sparen, maar ik voel in alles, in dit heele complex, een samenhang met de ontvoering van Jacques „Verlinden, en we moeten alles vermijden, dat het „leven van die ongelukkige jongeman in gevaar kan „brengen. En we brengen het zeer zeker in gevaar, „als we de daders of de medepüchtigen in het nauw „drijven, zonder ze meteen te pakken ! Wat geeft het „of we van Andel al opsluiten; daar verlossen we „die arme Jacques niet mee en als we van Andel „vandaag arresteeren, dan weten de schavuiten dat „morgen en dan worden ze bang en dan wee, de ongelukkige man, die ze in hun macht hebben en die „ze dan kwijt willen! Ik heb gisteren nog een onderhoud gehad met mevrouw Verlinden, het lukte „heel toevallig om haar volkomen onopgemerkt te „spreken in een taartjeswinkel!" en als Bunt even lachte. „Ja jong, in een taartjeswinkel en ik heb er „een tompouce gegeten ook. Nog nooit zoo iets lekkers „geproefd; ik was uitgehongerd! Maar enfin, het „wachten is nu op de tweede brief van de ontvoerders, „die momenteel in zenuwachtig ongeduld zitten uit „te kijken naar de geëischte 25 mille voor meneer „Lamotte!"

„Dus U rekent er zeker op, dat die tweede brief „komt?"

„O ja, die kan niet uitblijven. Ik heb er gisteren „ook nog even over gedacht om een paar man van „het personeel van van Andel te hooren, speciaal „of iemand van hen ook gezien had, dat ze met zijn „tweeën door de achterdeur waren weggegaan, maar „dat kan later zoo noodig nog wel gebeuren, het is „niet urgent en wat meer zegt, het is niet zoo erg