is toegevoegd aan je favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En achter alles schermde de advocaat dadelijk met het argument, dat hij 't op een civiele zaak aan zou laten loopen, waarbij hij er den boer lachend op wees, dat het dan lang niet onmogelijk was, dat de rechtbank de rechten van den kruidenier, als oorspronkelijk eigenaar van de zaak, nog heel wat hooger zou taxeeren 1

Volvers sliep tijdens deze onderhandelingen een paar nachten erg slecht. Maar toch lag er op een der volgende Zondagen een briefje van vijf-en-twintig in het collecte-zakje voor de kerk. Want zijn zin kreeg hij tenslotte, toen Mr. Actrobius op aandringen van den kruidenier, eindelijk maar genoegen nam met de schikking. De advocaat had den boer anders nog wel een paar weken kopzorg gegund....

Er kwam een zetbaas in den winkel en drie weken later ging Volvers voor Pauwe om de hand vragen van de erfdochter van ,,'t Hooghuis".

Ook voor de overname van de zaak op 't Noordereiland was het noodige te regelen geweest. Hier had de advocaat in Rotterdam, waar Rouke's ouders huisbewaarders waren, op verzoek van Mr. Actrobius zijn medewerking verleend. Met een angstig hart had Rouke het verloop dezer kwesties uit de verte gevolgd. Zelf kon hij er, na in een brief aan Elsje het plan uiteengezet te hebben, weinig meer aan doen. Alleen was hij den volgenden dag nog een paar keer langs den winkel geloopen. Deze zag er toen van buiten niet zoo somber uit, als bij avond, al was alles werkelijk erg verwaarloosd. Hij was er ook in gegaan, om iets te koopen ; het bleek dat Van der Lugt de orde en rangschikking