is toegevoegd aan je favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen en het beste toewenschen voor uw toekomst."

„O, bizonder vriendelijk!" zei Sterk. „De hartelijke groeten terug!"

Tien minuten later hadden de zes leeraren allemaal hun / 1060.— ontvangen, ze namen afscheid van notaris de Haas en verlieten de kamer.

BESLUIT

Zonder dat ze het hadden afgesproken liepen ze achter elkaar zwijgend de trap op naar boven en traden in de docentenkamer, waar ze nog steeds zwijgend om de tafel plaats namen, terwijl Pablo, of het vanzelf sprak, den voorzittersstoel weer innam.

„Tja ..." zei de laatste dan en hij loosde een diepen zucht.

Nu is een man die — zooals Jaap het te voren drastisch had uitgedrukt — op de keien wordt gezet met hoogstens een weekloon in zijn zak als slotbetaling, een heel ander mensch, als een man, die met een dikke duizend gulden als afscheidsdouceur zijn betrekking verlaat en het zou dan ook onjuist zijn te veronderstellen, dat het zestal gedupeerden — want dat was het toch inderdaad — zoo erg in den put zat.

En ze namen dan ook geen van allen dien zucht van Pablo erg „au serieux", want ze begrepen heel goed dat diezelfde Pablo waarschijnlijk zijn heele leven nog nooit de vrije beschikking had gehad over zoo'n groot bedrag!

„Tja . . . daar zitten we," zei van den Drift dan en toen begonnen ze ineens allemaal te lachen, Pablo incluis.

Meteen werd er op de deur getikt en even daarna trad Flip binnen met de voortreffelijke morgenkoffie, het „vooruute kopje" zooals men in Zeeland zegt.