is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, opgericht te 's Hertogenbosch 8 maart 1837, ter gelegenheid van zijn honderd jarig bestaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. d. Schutterij deel aan den Tiendaagschen Veldtocht, waarbij hij zich zoozeer onderscheidde, dat hij benoemd werd tot ridder der Militaire Willemsorde; was eerst raadsheer in het voormalig Provinciaal gerechtshof van Noord-Brabant daarna vice-president daarvan. Hij overleed te 's Hertogenbosch 4 December 1874.

IV

Mr Martin Pascal Hnbert Strens Voorzitter 1849—1852.

Geboren te Roermond 28 Maart 1807. Was eerst lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en advocaatgeneraal te Maastricht. Werd 18 Augustus 1846 ProcureurGeneraal bij het voormalig Provinciaal Gerechtshof van Noord-Brabant. Is in 1852 geworden Minister van Justitie en daarna weder gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor het District Roermond.

Men zie nog over hem : Nieuw Biogr. Woordenboek Dl. VII.

V

Mr Napoleon F. C. J. Sassen Voorzitter 1852—1855.

Mr Napoléon Fran§ois Charles Joseph Sassen werd geboren te Hedel 20 Augustus 1811 ; was te 's Hertogenbosch advocaat, lid van den Gemeenteraad en voorzitter van het College van Regenten der Godshuizen en den Algemeenen Arme ; ook was hij lid der Provinciale Staten van Noord-Brabant en van de Eerste Kamer der Staten Generaal. In Noord-Brabant was hij een zeer bekende politieke persoonlijkheid. Hij stierf te 's Hertogenbosch 25 Januari 1876.

VI

Mr Jean Henri Telders Voorzitter 1855—1858.

Was Auditeur-militair te 's Hertogenbosch, waarna hij achtereenvolgens werd: lid en president van het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht.