is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine martelaars in China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kleine Martelaars in China.

De Chineezen houden niet van de Europeanen.

Zij noemen ons vaak met minder mooie namen, en hebben liever geen omgang met ons. Ze vertrouwen ons niet, en denken, dat wij kwaad in den zin hebben. Als een zendeling in China komt wonen, dan duurt het dikwijls een langen tijd, voor zijn stadgenooten gelooven willen, dat hij het goed met hen meent. En 't is nog niet zoo heel lang geleden, dat de Europeanen niet in China mochten komen, hoogstens in enkele steden aan de zeekust, maar volstrekt niet in 't binnenland.

Dat is niet altijd zoo geweest. De profeet Jesaja wist wel al van China, want hij profeteert, (Hoofdstuk XLIX : 12.) dat ook uit het land Sinim velen zullen komen tot het toekomstige koninkrijk van den Heere Jezus. In de dagen, dat de Heere Jezus op aarde was, kregen de Romeinen en de Grieken zijden stoffen uit China. Zijderupsen hooren namelijk in China thuis, en de Chineezen wisten reeds duizenden jaren geleden zijde te maken. In de zesde eeuw heeft een keizer van Konstantinopel een paar monniken naar China gezonden om het land eens te bekijken, en die monniken hebben zijderupsen meegebracht, en zoo