is toegevoegd aan je favorieten.

Administratie en handelskennis voor vrouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ontving je vriendelijk briefje van Dinsdag en het verheugt , mij, eruit te kunnen opmaken, dat je stemming, hoewel natuurlijk bij een dergelijk plotseling verlies niet rooskleurig, toch eenigszins gekalmeerd is en je weer lust begint te voelen, je met de dagelijksche bezigheden te bemoeien.

Zelfs geloof ik, dat het idee, waarover je me schreef, in alle opzichten nuttig en goed voor je zou wezen. Het zal een uitstekende afleiding voor je zijn, en zonder twijfel zullen de gewenschte resultaten niet uitblijven.

Zeer zeker herinner ik mij, dat je voor je trouwen er over gesproken had, boekhoudles bij mij te komen nemen. Door je kort daarop volgend engagement en huwelijk is er toen van die plannen niets gekomen en — nu je door de tegenwoordige ongelukkige omstandigheden er toe aangewezen bent, je niet alleen met het bestuur van je huishouding te bemoeien, maar ook met het geldelijke beheer, 'tgeen je vroeger je echtgenoot overliet, — ja, nu spijt 't je, dat je indertijd geen gevolg aan je voornemen hebt kunnen geven. Wees volstrekt niet bang, dat je, zooals je schreef, er te oud voor bent. Een vrouw van nog geen dertig jaar, met gezond verstand, te oud om de beginselen van het boekhouden te leeren? Weet je wel, dat Karei de Groote veertig jaar was, toen hij nog lezen is gaan leeren?

Het spreekt vanzelf, dat men voor elke studie ijver en hersens noodig heeft, maar met goeden wil bereikt men veel; en we zullen eens zien, of niet na verloop van eenige maanden je familie zal moeten toegeven, dat er ook vrouwen zijn met eigen, vasten wil en doorzettingsvermogen.

Jammer is het, dat de studie van het boekhouden nog niet genoeg algemeen erkend wordt als te behooren tot de opvoeding der vrouw.

1