is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slieridilll (Ricii. Brinslet) — The dramatic works of —, with a biogr. and crit. sketch, ed. by Ltjdw. Gantter. Stuttgart 1854. 8°.

SllCl'iduil (Ricii. Brinslet) — The dramatic works of —. With a short account of his life by Gr. G. S. London 1883. 8°. — With portr.

Slieridail (Ricii. Brinslet), The rivals. A comedy. London etc. w. y. 8°.

Slieridau, The school for scandal (Ecole de la médisance). Préc. d'une notice etc. par A. Spiers. 4e éd. Paris 1859. 12°.

Slieridnii (Ricii. Brinslet), The school for scandal. A comedy. London w. y. 8°. — With frontisp.

Sielierer (C. A. X. G. F.), Klopstocks Wingolf. Ein Versuch iin Gebiete der modernen Philologie. 4°.

Verslag gymn. Leydeu, 1848/49,

Sielierer (C. A. X. G. F.), Lorelei. Zehn Plaudereien über Hollandisches und Schwabisches. I—V. 8°.

Progr. gymn. Leiden, 4807/68.

Si des — On both — of the sea: a story of the Commonwealth and the llestoration. By [Mrs. Ciiarles]. London 1868. 8°.

Sieffeilbeek (M.), Brief aan A. de Jager, behelzende eenige bedenkingen op des laatsten prijsverhandeling over de spelling. Z. pl. 1840. 8°.

Siegeilbeeli (Matth.), Lijst van woorden en uitdrukkingen niet het Ked. taaleigen strijdende. Leiden 1847. 8°.

Siegeilbeeli (M.), Yoorberigt bij de 4e uitgaaf zijner Verhandeling over de spelling. Dordrecht 1827. 8°.

SieR'Wart; eene kloostergeschiedenis. Uit het Hoogd. [van Jou. Mart. Miller]. 3 dln. Met pl. Amsteldam 1778, 79. 8°.

Sienkiewiez — Tales from —. Transl. by S. C. de Soissons. London 1899. 8°.

Sievei'S (Eu.), Altgermanische Metrik. Halle 1893. 8°.

Sievers (Ed.), Angelsiicbsische Grammatik. 2" Aufl. Halle 1886. 8°.

Sievers (Ed.), Zum angelsiicbsischen Vocalismus. Lipsiae 1900. 4°.

Silbersteiii (Ara.), Hochlandsgeschichten. Mit Einl. von Jos. Kuerscuner. Stuttgart o. J. 8°.

Deutsi he Hand- und Ha'isbibliotliek, 15.

Siiiioil (Jul.), Victor Cousin. 2e éd. Paris 1887. 81. — Av. portr.

I.es grands écri>-ains francais

SilllOllS Mz. (L.), Nicolas Ostrovsky en zijn drama //Het onweer." Amsterdam 1889. 8°.

Sketelies of christiau life in England in the olden time. By [Mrs. Charles], London 1868. 8'.

27