is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeft verloren, verdwijnt liet vasten als godsdienstige daad.

(■elijk in hare ontwikkeling de godsdienst geleidelijk een zuiveren inhoud verkrijgt om in het Christendom betrekkelijk tot rust te komen, zoo bereikt ook de vastenritus daar zijn hoogsten vorm. Is het Christendom eerst de godsdienst der vrijheid, op dezelfde wijze is het vasten hier in eigenlijken zin vrije daad. Werd in den Israëlietisehen en Joodschen godsdienst telkens nog gevast ter bereiking van iets anders, in het ( hristendom geschiedt de onthouding 0111 haars zelfs wil. Hoewel men kan zeggen, dat gevast wordt ter wille van het geestelijk leven, de onthouding is in werkelijkheid ascese, d. ï. bestrijding van het zinnelijk of natuurlijk leven. Maar juist omdat met onthouding van levensmiddelen op zich zelf genomen te kort wordt gedaan aan 's menschen natuurlijke behoefte aan spijs en drank, is het vasten in het Christendom onthouding om haars zelfs wil d. i. een vrije daad.

21