is toegevoegd aan je favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„trecktiende te Gees, en van toestemming tot 't bezwaren daarvan met een lijftocht. 24 Augustus 1770.

1 omslag.

NB. Zie regest N°. 57.

Hierbij een concept voor dezelfde acte.

Met dit erf was wijlen L. Oldenhuis 't laatst beleend op 4 Febr. 1763.

Goederen in 't kerspel Borne.

85. Volmacht van O. ten Cate op J. F. Hein, om van den heer van Ruinen beleening te verzoeken met 't erf Holscher in de marke van Senderen. 7 Augustus 1769.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 53.

Met dit erf was O. ten Cate beleend op 25 Maart 1764 (Inv. N°. 68).

86. Volmacht van G. Koster EoB.zoon op J. F. Hein, om van den heer van Ruinen beleening te verzoeken met 't erf Storksel in 't gericht van Borne. 7 Augustus 1769.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 54.

Met dit erf was hij beleend op 24 December 1759.

87. Stukken betreffende de beleening van Gabbiel ten Cate met 't erf Bekkink in de marke van Senderen. Augustus 1769.

1 omslag.

NB. Zie de regesten Nos. 55 en 56.

Met dit erf was wijlen Gerrit ten Cate 't laatst beleend op 25 Maart 1764 (vergelijk ook Inv. N°. 70).

Goederen in 't kerspel Staphorst.

88. Volmacht van A. Egberts op H. W. Cameblingh, schulte te Ruinen, om van den heer van Ruinen beleening te verzoeken met een botertiend op Staphorst in 't Bullinger slag. 9 Juni 1769.

1 stuk

NB. Zie regest N°. 52.

Met deze boterpacht was hij beleend op 24 Maart 1764 door den markies van Hobnsbroeck (vergelijk ook Inv. N°. 80).