is toegevoegd aan je favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boter vestigt op 't door hem bewoond goed in Buddingwolde. 1480.

1 charter.

NB. Zie regest N°. 7.

94. Acte van verhuur door den heer van Ruinen Bherent van Monster aan Zeijno Wolffs c. u. van de hofstede Gructeringe, in de Oesterstrate in de heerlijkheid gelegen. 1517.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 10.

95. Afschrift der huur-acte d.d. 1485, waarbij Roloff van den Cloester en Roloff van Laer die jonghe van Symon Polman huren de hofstede Habeldinge in de heerlijkheid Ruinen. 1693.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 8.

Het doel van dit stuk is niet bekend, evenmin of de hofstede reeds in 1485 in achterleen werd uitgegeven. De oudst-bekende uitgifte is dd. 1518, daags na Invencio Crucis, door Bekent van Munster op Helmich Polman na overlijden van zijn vader Symon Polman (vgl. Nos. 5 en 50 en Nieuwe Drentsche Volksalmanak voor 1889, blz. 230 noot 2). Vergelijk ook N°. 53.

96. Acte van aankoop door Wijrich van Bernsaw van de rechten van Hijlbert Roleffs op een door dezen van Drente gehuurden molenberg. 1642.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 20.

97. Overeenkomst tusschen Henrick Monster Wilhelm von Bernsaw, heer van Ruinen, en Geerdt Haffem&n omtrent de afbraak en den opbouw van 's heeren bouwhuis en turfschuur. 1646.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 21.