is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Decemb. 1650 vader: Pieter Adamsen van Spijck moeder : NEELTjE Dammis kind : Dierck

getuigen: Barent Meijer, Aeltgf. Gijsbererse Anna Adams van Spijck.

18 December 1650 vader : Jan Tongeri.oo

moeder : Helena Cleijbergen kind : Apolinia

getuigen : Antony Tongeri.oo, I.eendert ci.AESEN cl.eijbkrge apolonia ToNGER-

loo Bettge Jans.

21 December 1650 vader: de Commijs Mouthaen

moeder :

kind : Alida

getuigen : Mons Maks de I„ockeren Cappithein I/Enoij , Maria Warrenaerts huijsvrouwe van CornelIvS van Bi,aden.

21 December 1650 vader : Jan Jonas

moeder:

kind : Wii.i.EM

getuigen : Leendert Clasen Cleijbf.rge Jacop Ceseli.e, Annetgen Leenders Cleijberge huijsvrouwe van Jan Houtuijn ende Elijsabf.t Gesei.i.e wedu. van Wielem Jansen Steuker.

7 Janneari 1651 vader: Jacop Geseli.e

moeder : Heindrickie Cleijberge kind : Willem

getuigen : Jan Houtuijn, Jan Cleijberge Bettge Jans huijsvrouw van Leendert Cleijberge ende Elijsabet Geselie wedu Willem Janse Steucker.

8 Janearij 1651 vader : Gerrit van Overmeer

moeder : Catharina Vitu zoon : Albertus

getuigen : Mr. Maerten Paets, Johan van Ruijven, Joff Catharina van Wouw