is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeder : Hei.ena Reijnbouts.

kind : Marija.

getuigen : Jan Westerbaen, Marija Westerbaen, huijsvrou van Johan van Messen.

4 Ftbr. 1654 vader : Pieter Touwers.

moeder :

kind : Henrijkus.

getuigen : Dirck Clasen van Meijcren, Janneken van Boekhorst, Janneken de Bruijn, Anneken van Maseijck.

18 Febr. 1654 vader : Willem teijler.

moeder :

kind: Adam.

getuigen : Andries van vSpick, Barent Meijers, Niesjen Dames en Anna van Spiek. 22 Mrt. 1654 vader : Adrijaen van Spijck.

moeder :

kind : Catrijna Adrijaens.

getuigen : Dirck van Spijck, Catrijna van Spijck Neike Dammes.

25 Mrt. 1654 vader : willem Dobbes.

moeder :

kind : Johannes en Anna.

getuigen : Isken, AnnEkf.n Adrijaenes. 29 Mrt. 1654 vader : Jan Pieters Sepestijn.

moeder :

kind : Pieter.

getuigen : Anthonij i,a Falije, Gijsken Jans. 1 April 1654 vader : Karei, van Ai.len.

moeder :

kind : Andries.

getuigen : Adryaen van Aij,en J anssoon. Johanna Boumans.

22 April 1654 vader : Giu.es Kiggelaer.

moeder :

kind : Abraha.

5 Meij 1654 vader: Dirck Jansse van Reenen.

moeder :