is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 October 1380.

Wijr Willem, van Goids gnaden hertoge ende Maria, hertoginnc the Gulich ende te Gelre, Willem, eerstgeboren soen tzu Gulich, van der selver gnaden, hertoch ende greve ende Katherina van Hollant, hertoghinne ende grevynne the Gelre ende the Zutphen, doin kont voir ons ende onse erven allen dieghenen die nu sijn of namails comen soilen, dat wyr mit ripen ende mit vollgantzen rade, pruvende onsen ende onss lants nutt verleent hebben ende verlenen avermids desen brieve onsen lieven Janne ind Obertine van Montefie, gebruederen, Jacob Abeloni ind Peter van Kanret, lomberden coepluden, dat sij, hoere gesellen ende gesynde die sij sich dair toenemen of die sij voir sich setten vrilich woenen moegen in onser heerlicheit the weten, in onser stad the Ruermunde van dage dat dese brieve gemaict sijnt bis an dat neeste hoghetijd sente Johans dach Baptiste the midsoemer ende van dien sente Johans hogetide voirbat bis XX jairen dat hogetijd stedelich ende sonder middel nae Fol. 28. een andere volgende ende willen ende geven onsen consent dat die vurscreven coeplude ind hoere gesellen, gesijnde ind een ygelich van hoen die vurscreven XX jaire hoere comenscap alda vrilich oever wisselen moigen of doin comenscap driven ind wesselen ende andere hoere saken, mit welken of wair mede ende in welker maniere sij willen doin ende over ende in derselver stad hoeren wille ervolgen ende doin vrilich moegen, alsoe als hoen dat orberlixte duncke sijn, alsoe dat inder vurscreven stad the Ruermunde enghene ander lomberde of custaen of eynige ander des gelijcs oevende wonen en mach in dier vurscreven coiplude hinderniss bijnnen dien vurscreven XX jairen dan die vurscreven coiplude ende hoere gesellen ende gesijnde, die ind wilke sij sich dair tho nemen of voir sich aldair setten.

Quosquidem mercatores. Die wilke coeplude vurscreven ende hoere gesellen ende gesijnde gemeynlich ende sunder-