is toegevoegd aan je favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt in 1636 en 1637 als borg vermeld en was toen in het bezit van den Groninger burgemeester Gosen Schaffer. Later vind ik de borg niet meer vermeld.

APPELBURG, zie Garreweer.

ASINGABORG.

Midden in het dorp Middelstum.

Deze borg, in de 15de eeuw de woonplaats der Asinga's en in de tweede helft der 16^ eeuw door Hercules van Ewsum bewoond, werd op 12 Februari 1596 bij keerskoop het eigendom van de „jonge Anna Velichers." Een harer verwanten Fossien Veelckers was gehuwd aan Everhardus Everhardi d'Embda, vroeger raadsheer der stad Groningen en later roomsch-katholiek priester. Hij woonde o.a. in 1610 en 1612 op Asinga. Op de nog bestaande inrijpoort, thans tot een woonhuis volgebouwd, vindt men nog een gebeeldhouwde en in kleuren geschilderde steen, waarop de wapens van d'Embda of van Embden en Velickers of Veelckers, waarboven een cartouche met de woorden: „Soli Deo Honor et Gloria 1611." Daarboven een stralen schietende gouden zon, waarop in Hebreeuwsche letters: JEHOVA.

Tusschen Everhardus d'Embda en Roeleffien Clant, de weduwe van zijn zoon Gerhardus d'Embda, werd in 1618 en 1619 een proces gevoerd, waarbij laatstgenoemde haren tegenstander en schoonvader in het rustig en feitelijk bezit van de Asingaborg heeft gestoord. Luitenant en Hooftmannen beslisten, dat zij gedurende haar leven de borg mocht

blijven bewonen.

In 1627 werd ,,de principaele borch ende behuisinge tho Middelstum (Azingha genoempt)", afkomstig van „wijlen Everardus d'Embda gewesen raedsheer", publiek verkocht