Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grooter aantal plantensoorten te vestigen. Als eene bepaalde soort zich daar evenwel tehuis gevoelt, zal er van onderhoud weinig sprake meer behoeven te zijn. Gewassen die wortelstokken voortbrengen, zullen in weinige jaren zich sterk hebben verspreid. Planten die veel zaad voortbrengen, als Primula en Digitalis, zullen zich jaarlijks zelf zaaien. De meeste schadtiwplanten houden van een huniusrijken, vochthoudenden bodem, niettemin zal men ook op droge zandgronden nog wel een mooi gewas kunnen verkrijgen.

We vestigen daarvoor meer speciaal de aandacht op Seduni populifolium, purpureum, Phalaris arundinacea var., Centaurea montana.

Als goede schaduwplanten staan bekend:

1. Asperula odorata, Rubiaceecn (Sterblad erigen), Lievevrouwe-bedstroo, 10 25 c.M. Bekend plantje, met ruw gerande, in kransen staande blaadjes, dat in Mei-Juni zich overlaadt niet witte bloemschermpjes. Het wordt in dicht bescha-

23. Centaurea montana alba.

duwde bosschen aangetroffen. In Duitschland wordt dit gewas, in gedroogden staat, gebruikt om geur aan den Meiwijn te geven.

2. Centaurea montana, Composieten, Berg-Centaurea of korenbloem, 30 50 c.M. Groeit op vochthoudende gronden te sterk, verkiest een hoogen zandgrond, op niet te donkere plaatsen. Brengt zware, gevleugelde stengels voort. Bloeit van Mei tot Augustus, bloemen vrij lang gesteeld, blauw, witachtig (fig. 23), vleeschkleurig of rozerood. Beste snijbloem. Als men ze na den eersten bloei afsnijdt, zullen ze weinig tijd daarna opnieuw bloeien.

3. Corydalis bulbosa (cava), Fumariceeën (Duivenkervelachtigen), 15 —30 c.M., Holwortelige Helmbloem. Lief gewas, uit welks onderaardsche, holle knollen, in het voorjaar, vrij diep ingesneden blaadjes en purper- tot rozeroode bloeintrosjes komen. Houdt van een vochtigen, huniusrijken bodem ; C. solida is een soortgelijk gewas met purperroode bloemtrosjes. C. claviculata, heeft zeer fijn blad, met aan den top rankende bladsteeltjes,

Sluiten